Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/a/b/u119552/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 229
Info pre vás - ABClife
0944 088914
prvapomoc@abclife.sk
Adresa: Wilsonova ul 6, Bratislava

Info pre vás

Chcete byť informovaní o novinkách, zaujímavostiach a všetkom dôležitom, čo sa týka prvej pomoci? Informácie, ktoré budú pre vás hodnotné a dôležité nájdete na týchto stránkach.

Jednou z povinností organizácie je vykonať prípravu všetkých zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti /POSVP/, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci, prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej alebo fyzickej osoby, podľa ustanovenia §18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z z., o civilnej ochrane obyvateľstva.

Zákony
…ktoré sa týkajú prvej pomoci a i vás.

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu § 5, § 10.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Postupy v prvej pomoci
…vás oboznámia s aktuálnymi informáciami, ktoré sa týkajú prvej pomoci.

Aktuálne:
Najnovšie postupy v poskytovaní prvej pomoci počas COVID pandémie (klik na obrázok alebo skopírujte odkaz nižšie)

https://www.erc.edu/sites/5714e77d5e615861f00f7d18/content_entry5ea884fa4c84867335e4d1ff/5ea885f34c84867335e4d20e/files/ERC_covid19_pages.pdf?1588257310