0944 088914
prvapomoc@abclife.sk
Adresa: Wilsonova ul 6, Bratislava

Školenie prvej pomoci pre firmy

Školenie prvej pomoci pre firmy

Kurz prvej pomoci – viď Akreditovaný kurz prvej pomoci.

Školenie prvej pomoci.

Viete ako pomôcť človeku po zásahu elektrickým prúdom alebo kolegovi s náhlou srdečnou zástavou?

Poznáte základné postupy v poskytovaní prvej pomoci? Naučíme vás ako správne poskytnúť prvú pomoc ešte pred príjazdom rýchlej záchrannej služby. Kurz je kratším, ale komplexným sprievodcom základnými situáciami, s ktorými sa môžete stretnúť.

Výučba prvej pomoci by, mala byť súčasťou firemného vzdelávania. Kurz prispôsobíme na mieru vašej firme a i potrebám vašich zamestnancov. Zaistite im komplexný kurz prvej pomoci. Pripraví ich na zvládnutie vážnych pracovných úrazov, ale aj situácií, ktoré ich môžu stretnúť v bežnom živote. Na figurínach si vyskúšate praktickú časť výučby, ktorá tvorí 60% výučby.

Školenie pripravíme na mieru podľa rizikových faktorov daného pracoviska.

Dĺžka školenia: 3 hodiny
Miesto konania: sídlo Vašej spoločnosti
Cena kurzu: Kontaktujte nás
Počet účastníkov: max.10 os
Forma kurzu: prezenčná
Školenie nie je ukončené certifikátom. Možnosť vydania potvrdenia o absolvovaní školenia v rozsahu 4 hodiny.

Prejsť k objednávke – TU
Obsah kurzu:
 • Jednotné postupy pri poskytovaní prvej pomoci, komunikácia s dispečerom na tiesňovej linke
 • Zásady bezpečnosti, prevencia úrazov, právne minimum
 • Posúdenie závažnosti stavu postihnutého
 • Neodkladná resuscitácia aj s použitím defibrilátoru u dospelých i detí(teória + praktický nácvik)
 • Krvácanie (druhy rán, metódy zastavení krvácania)
 • Dusenie
 • Úrazy (pracovné, dopravné, športové)
 • Popáleniny
 • Intoxikácie
 • Akútne stavy u detí
 • Náhle stavy vzniknuté v súvislosti so základným ochorením (zástavy srdca, epilepsie, diabetes a stavy s ním súvisiace apod.)
 • Postupy pri dopravnej nehode
 • Špecifické riziká spojené s vašou činnosťou

Kurzy a školenia prvej pomoci

ABClife - kurz pre skoly

Školíme od 02.03.2018

ABClife - kurz pre firmy

Školíme od 02.03.2018