0944 088914
prvapomoc@abclife.sk
Adresa: Wilsonova ul 6, Bratislava

Kurz pre školy

Kurz pre školy

Kratšie 4 hodinové školenie alebo celodenný 8 hodinový kurz, vďaka ktorému budete vedieť, čo robiť v najčastejších život ohrozujúcich situáciách, ktoré vás ako pedagóga môžu stretnúť.
Po absolvovaní kurzu zvládnete aj vďaka praktickému nácviku laickú prvú pomoc dieťaťa aj dospelého človeka. Na figurínach si prakticky vyskúšate všetky základné úkony prvej pomoci. Inštruktor vám vysvetlí a popíše najčastejšie chyby a omyly, ktoré sa pri poskytovaní prvej pomoci robia.

Viete, čo robiť v situácii, keď dieťa vdýchne cudzí predmet a začne sa dusiť?
Ako sa správať v prípade, že to váš študent preženie s alkoholom na školskom výlete? Aký je správny postup pri hypoglykemickom kómate alebo epileptickom záchvate?

Náš kurz vám poskytne komplexné informácie o prvej pomoci v pedagogickej praxi. Vysvetlíme a pripravíme vás na špecifické situácie, s ktorými sa ako pedagóg – v materskej, na základnej či strednej škole – môžete stretnúť. Naučíte sa poskytovať prvú pomoc pri vážnych úrazoch a zaistiť bezpečnosť detí aj pri celkom bežných stavoch, ako je napríklad hnačka alebo alergická reakcia.

Dĺžka kurzu: 4 hodiny alebo 8 hodín
Miesto konania: priamo v budove vašej školy
Cena kurzu: 4 vyuč. hodiny – 240eur; 8 vyuč. hodín – 320eur
Počet účastníkov: max.10 os/kurz
Forma kurzu: prezenčná

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín je ukončený certifikátom podľa rozhodnutia MZ SR.
Školenie nie je ukončené certifikátom. Možnosť vydania potvrdenia o absolvovaní školenia v rozsahu 4 hodín.

Prejsť k objednávke – TU

Obsah kurzu:
 • Zásady, postupy a úkony v poskytovaní prvej pomoci, komunikácia s dispečerom na tiesňovej linke, kroky pri volaní rýchlej záchrannej služby
 • Zásady bezpečnosti, prevencie, právne minimum
 • Orientácia v závažnosti stavu postihnutého
 • Neodkladná kardio-pulmonálna resuscitácia a použitie defibrilátoru u dospelých a detí (teória + praktický nácvik)
 • Krvácanie (druhy rán, metódy zastavenia krvácania)
 • Postupy pri obštrukcii dýchacích ciest (dusenie)
 • Šok
 • Poranenia pohybového aparátu (napr. zlomeniny – ich druhy, možnosti fixácie)
 • Poranenia hlavy
 • Popáleniny
 • Poranenia elektrickým prúdom
 • Intoxikácie, poranenia chemickými látkami
 • Akútne stavy u detí
 • Náhle stavy ohrozujúce zdravie či život (zástava srdca, epilepsie, hypoglykémie apod.)
 • Postupy pri dopravnej nehode
 • Špecifické riziká spojené s vašou činnosťou

Školenie pre žiakov a študentov

Kurz šitý na mieru žiakom a študentom, pretože i tí mladší sú ochotní a schopní poskytnúť adekvátnu prvú pomoc, a tak dať šancu tým, ktorí ju potrebujú. Naučiť vašich žiakov a študentov pozitívnemu prístupu k pomáhaniu a solidarite k iným. I to ich naučí inštruktor, ktorý má pedagogické skúsenosti.


Kurzy a školenia prvej pomoci

ABClife - akreditovany kurz prvej pomoci

Začíname 01.01.2019. | 8 hodín

Od 35eur / osobu
ABClife - kurz pre skoly

Začíname 01.01.2019. | 4 alebo 8 hodín

Od 240eur / 4 hodiny
ABClife - kurz pre firmy
Kurz pre firmy

Začíname 01.01.2019. | 3 alebo 4 hodiny

Od 290eur / 3 hodiny
ABClife - skolenie prvej pomoci pre vybrane zivotne situacie
Školenie prvej pomoci pre vybrané
životné situácie

Už čoskoro

Od 25eur / hodina
ABClife - kurz a skolenie prvej pomoci v anglickom jazyku

Začíname 01.01.2019. | 8 hodín

Od 35eur / osobu
ABClife - individualny kurz prvej pomoci

Začíname 01.01.2019. | minimum 3 hodiny

Od 240eur / 3 hodiny