0944 088914
prvapomoc@abclife.sk
Adresa: Wilsonova ul 6, Bratislava

Školenie prvej pomoci pre školy

Školenie prvej pomoci pre školy

Kurz prvej pomoci – viď Akreditovaný kurz prvej pomoci.

Školenie prvej pomoci.

Pedagóg je v prípade úrazu či náhlej príhody v školskom zariadení väčšinou tá prvá osoba, ktorá musí zasiahnuť. Ponúkame vám kratšie 3 hodinové školenie v ktorom dostanete tie najzákladnejšie informácie o tom ako byť pripravený na akútnu situáciu a zvládnuť ju ako profesionál.

Školenie prvej pomoci môžete zaradiť aj do aktualizačného vzdelávania vašich zamestnancov.

Po absolvovaní školenia zvládnete aj vďaka praktickému nácviku laickú prvú pomoc dieťaťa aj dospelého človeka. Na figurínach si prakticky vyskúšate všetky základné úkony prvej pomoci. Inštruktor vám vysvetlí a popíše najčastejšie chyby a omyly, ktoré sa pri poskytovaní prvej pomoci robia.

Viete, čo robiť v situácii, keď dieťa vdýchne cudzí predmet a začne sa dusiť?
Ako správne zafixovať zlomenú končatinu? Aký je správny postup pri hypoglykemickom kómate alebo epileptickom záchvate?

V školení sa dozviete komplexné informácie o prvej pomoci v pedagogickej praxi. Vysvetlíme a pripravíme vás na špecifické situácie, s ktorými sa ako pedagóg – v materskej, na základnej či strednej škole – môžete stretnúť. Naučíte sa poskytovať prvú pomoc pri vážnych úrazoch a zaistiť bezpečnosť detí aj pri celkom bežných stavoch, ako je napríklad hnačka alebo alergická reakcia

Dĺžka školenia: 3 hodiny
Miesto konania: priamo v budove vašej školy
Cena kurzu: Kontaktujte nás
Počet účastníkov: max.10 os/kurz
Forma kurzu: prezenčná

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín je ukončený certifikátom podľa rozhodnutia MZ SR.
Školenie nie je ukončené certifikátom. Možnosť vydania potvrdenia o absolvovaní školenia v rozsahu 4 hodín.

Prejsť k objednávke – TU
Obsah kurzu:
 • Zásady, postupy a úkony v poskytovaní prvej pomoci, komunikácia s dispečerom na tiesňovej linke, kroky pri volaní rýchlej záchrannej služby
 • Zásady bezpečnosti, prevencie, právne minimum
 • Orientácia v závažnosti stavu postihnutého
 • Neodkladná kardio-pulmonálna resuscitácia a použitie defibrilátoru u dospelých a detí (teória + praktický nácvik)
 • Krvácanie (druhy rán, metódy zastavenia krvácania)
 • Postupy pri obštrukcii dýchacích ciest (dusenie)
 • Šok
 • Poranenia pohybového aparátu (napr. zlomeniny – ich druhy, možnosti fixácie)
 • Poranenia hlavy
 • Popáleniny
 • Poranenia elektrickým prúdom
 • Intoxikácie, poranenia chemickými látkami
 • Akútne stavy u detí
 • Náhle stavy ohrozujúce zdravie či život (zástava srdca, epilepsie, hypoglykémie apod.)
 • Postupy pri dopravnej nehode
 • Špecifické riziká spojené s vašou činnosťou

Kurzy a školenia prvej pomoci

ABClife - kurz pre skoly

Školíme od 02.03.2018

ABClife - kurz pre firmy

Školíme od 02.03.2018