Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/a/b/u119552/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 229
Školenie prvej pomoci pre školy - ABClife
0944 088914
prvapomoc@abclife.sk
Adresa: Wilsonova ul 6, Bratislava

Školenie prvej pomoci pre školy

Pedagóg je v prípade úrazu či náhlej príhody v školskom zariadení väčšinou tá prvá osoba, ktorá musí zasiahnuť. Ponúkame vám kratšie 3 hodinové školenie, v ktorom dostanete tie najzákladnejšie informácie ako byť pripravený na akútnu situáciu a zvládnuť ju ako profesionál.

Školenie prvej pomoci môžete zaradiť aj do vzdelávacieho portfólia.
Kurz je ukončený potvrdením o jeho absolvovaní.

Po absolvovaní školenia zvládnete aj vďaka praktickému nácviku laickú prvú pomoc dieťaťa aj dospelého človeka. Na figurínach si prakticky vyskúšate všetky základné úkony prvej pomoci. Inštruktor vám vysvetlí a popíše najčastejšie chyby a omyly, ktoré sa pri poskytovaní prvej pomoci robia.

Čo vás naučíme?
  1. Čo robiť v situácii, keď dieťa vdýchne cudzí predmet a začne sa dusiť?
  2. Ako správne zafixovať zlomenú končatinu?
  3. Aký je správny postup pri hypoglykemickom kómate?
  4. Čo robiť pri epileptickom záchvate dieťaťa?
  5. Čo nikdy nerobiť v kritických situáciách súvisiacich so zdravím dieťaťa?
  6. Ako správne postupovať pri úrazoch a zlomeninách pohybového aparátu?
Čo môžete očakávať?

postup pri poskytovaní prvej pomoci ● komunikácia s dispečerom ● zásady bezpečnosti, prevencie ● právne minimum ● orientácia v závažnosti stavu postihnutého ● kardio-pulmonálna resuscitácia a použitie defibrilátora u dospelých a detí – praktický nácvik ● prvá pomoc pri krvácaní ● postupy pri obštrukcii dýchacích ciest (dusení) ● šok ● zranenia pohybového aparátu ● poranenia hlavy ● popáleniny ● poranenia elektrickým prúdom ● poranenia chemickými látkami ● intoxikácie ● akútne stavy u detí ● prvá pomoc pri dopravnej nehode ● špecifické riziká spojené s vašou činnosťou

V školení sa dozviete komplexné informácie o prvej pomoci v pedagogickej praxi. Vysvetlíme a pripravíme vás na špecifické situácie, s ktorými sa ako pedagóg – v materskej, na základnej či strednej škole – môžete stretnúť. Naučíte sa poskytovať prvú pomoc pri vážnych úrazoch a zaistiť bezpečnosť detí aj pri celkom bežných stavoch, ako je napríklad hnačka alebo alergická reakcia

Dĺžka školenia: 3 hodiny
Miesto konania: priamo v budove vašej školy
Cena kurzu: kontaktujte nás, určite sa dohodneme 🙂
Počet účastníkov: min. 8 a max.15 osôb
Forma kurzu: prezenčná

Kurz je možné absolvovať v jeho rozšírenej verzii v rozsahu 8 vyučovacích hodín. V tom prípade je ukončený certifikátom o akreditovanom školení podľa rozhodnutia MZ SR. Máte záujem o tento formát? Kontaktujte nás!

Máte otázku? Volajte 0944 088914 alebo píšte na prvapomoc@abclife.sk.


Kurzy a školenia prvej pomoci

ABClife - kurz pre skoly

Školíme od 02.03.2018

ABClife - kurz pre firmy

Školíme od 02.03.2018